Думи

„блести“ с букви
Какви думи могат да бъдат направени от Shine?Колко думи можете да извадите от лъскавите?Каква е 5-тата буква от азбуката?Какви думи мога да пиша с Q?Б...
Принуждавайки InDesign да разбива всички думи, но не и да ги пренася
Как правите думите да не са тире в InDesign?Как да попреча на Word да разделя тиречни думи?Как да спра думите да се чупят в InDesign?Не предавате думи...
Думи с осем
Думи от 5 букви, съдържащи „осем“:осем. височина. изсумтявам. претеглят.претеглям. дрей. осми. осмици. ... осми. осемво. товари. височина. ... осемнад...