Процес

разбиране на процеса в произведение на изкуството
Какво означава Процеси в изкуството?Какви са арт процесите в произведението?Какъв е процесът на правене на изкуство?Какво представляват арт процесите,...