Натиснете

Как се добавят символи за бутоните на клавиатурата?
За да вмъкнете ASCII символ, натиснете и задръжте ALT, докато въвеждате кода на символа. Например, за да вмъкнете символа за градуса (º), натиснете и ...
Деактивирайте кръга „задържане“ от таблета wacom в Photoshop CC 2020, без да губите функционалността за натиск на писалката
Как да деактивирам натискането и задържането на Wacom във Photoshop?Как да се отърва от досадния кръг на курсора на Wacom?Как да изключа кръга за задъ...
как да отрежете изображение в Gimp [затворено]
Натиснете "Ctrl-X", за да изрежете частите от изображението, които не искате, и да покажете избраната част върху прозрачния фон....