Инвизия

Могат ли да се добавят взаимодействия към компонентни елементи в InVision Studio?
Проблемът е, че след като групата btns бъде компонент, не е възможно да се добавят взаимодействия към елементите вътре в нея, а само да се добави взаи...
Как да проверите екрана за мобилни устройства в приложението Invision Studio на мобилно устройство
Как да получа прототипа InVision на телефона си?Как да сменя устройството си в InVision?Можете ли да изтеглите екрани от InVision?Как виждате прототип...
Възможно ли е да добавите взаимодействие към компонент в Invision?
Проблемът е, че след като групата btns бъде компонент, не е възможно да се добавят взаимодействия към елементите вътре в нея, а само да се добави взаи...
Анимация върху едно художествено табло в InVision Studio?
Може ли InVision да прави анимация?Как да активирам превъртането в InVision?InVision Studio е добър?Безплатно ли е InVision Studio?Какъв анимационен с...
Как мога да избера елементи на потребителския интерфейс в символите за скици за Invision Craft Prototype Tool?
Как да добавя икони към InVision?Как да прототипирам в скица към InVision?Как проверявате елемент в InVision?Можете ли да проектирате в InVision?Кое е...