Насоки

Как да зададете ръководства в глобален мащаб в Fontlab
За да създадете глобална / шрифтова насока, изберете инструмента Guides, задръжте Shift и плъзнете показалеца на мишката от вертикалните и хоризонталн...