Фигура

Каква е разликата между илюстрации на фигури и изображения?
Всяко изображение или илюстрация в APA се третира като таблица или фигура. Таблиците са числови стойности или текст, показвани в редове и колони. Фигу...
Разберете как е създаден фон
Как да различаваме фигурата от земята?Какви са 7-те принципа на гещалта?Как работи фигурната земя?Какви са 5-те принципа на гещалта?Какво е отношениет...