Прекъсване

Проектирайте нови редове с datamerge
Как се вмъква прекъсване на ред в InDesign?Как да се отърва от прекъсвания на редове в InDesign?Как да преместя текста в следващия ред в InDesign?Как ...
InDesign Как да импортирам прекъсвания на кадри с XML?
Как да импортирам XML файл в InDesign?Как да конвертирам файл InDesign в XML?Как се вмъква прекъсване на абзац в InDesign?Как да използвам редактора н...
InDesign Съхранявайте абзаца (с принудително прекъсване на редове) заедно на страниците
Как да принудите прекъсване на ред в InDesign?Как да вмъкна прекъсване на абзац в InDesign?Какво е дискретно прекъсване на реда?Как да спра думите да ...
Excel прекъсване на линейна графика
Разчупете оста на диаграмата с вторична ос в диаграматаИзберете изходните данни и добавете линейна диаграма с щракване върху Вмъкване на линейна или о...