Анти

Как мога да премахна изглаждащи цветни артефакти с помощта на Gimp?
Как да изключа сглаждането в gimp?Как да премахна сглаждането?Как да използвам антиалиази в gimp?Какво представлява сглаждането?Как да изключа интерпо...
Изглаждането или размазването на Photoshop създава бледо ръбче между различните цветни блокове
Какво прави сглаждането в Photoshop?Как да се отърва от сглаждането в Photoshop?Увеличава ли сгладяването FPS?Как да размажа ръбовете на снимка?Къде е...
Преобразуване на сгъстяване върху цвета в изглаждане на прозрачно
Какво представлява сглаждането и какви проблеми създава с прозрачни изображения?Как да използвам антиалиаси в gimp?Как да намаля анти-псевдонима?Трябв...
Кои настройки за сглаждане трябва да използвам в Photoshop, когато проектирам за малки размери на печат
Горната част е настроена на „Силна“, а долната на „Няма“.„Изглаждането е ефект на размазване и за малките типове на визитките трябва да го избягвате н...
Как да изключа сглаждането, докато рисувам фигури във Photoshop?
Как да изключа сглаждането в Photoshop?Как да включа анти-псевдонима в Photoshop?Как да изключа интерполацията във Photoshop?Какво представлява четкат...