Разпространение

Издание, когато експортирам като pdf единични страници разпространение в документация за дизайн
Как да запазя PDF като разпространение в InDesign?Как да експортирам един спред в InDesign?Как да сменя от обърнати страници към отделни страници в In...
Отпечатайте документ с три страници на разпространение
Как да направя две страници в едно разпространение в InDesign?Как разделяте разпространение в InDesign?Как да отпечатам разпространение от PDF?Как да ...
Как да създам нови спредове
Как добавяте спред?Как да създам разпространение в InDesign?Как да направите разпространение от 3 страници в InDesign?Какво е краткосрочен спред?Как р...