Твърдо

Обем на революцията
Твърдото тяло на оборота е триизмерен обект, получен чрез завъртане на функция в равнината около права в равнината. Обемът на това твърдо вещество мож...
Плътно мастило на Xerox - добро универсално или с ограничена употреба?
Какви са предимствата на мастилените принтери?За какво се използва твърд мастилен принтер?Xerox прави ли все още твърди мастилени принтери?Каква е раз...
Как мога да гарантирам, че gimp изнася правилния (плътен) цвят?
Как мога да гарантирам, че gimp изнася правилния (плътен) цвят?създайте нов документ.запълващ слой с плътен цвят (# 4b4b6b)експортиране като jpg (File...
Завъртете 2D равнинна крива, за да създадете 3D обект - твърдо тяло на революцията - Rhino3D
Как да направите 3D обект твърд в Rhino?Как да конвертирам 2D изображение в 3D в носорог?Какво е твърдо вещество в Rhino?Как се прави 3D триъгълник в ...