Shift

InDesign изместване на базовата линия в процентна стойност
Какво е изместване на изходното ниво в InDesign?Как правите индекс в InDesign?Как да изключа капачките в InDesign?Как променяте водещите в InDesign?Ко...
InDesign Добавяне на интервал преди първия абзац
В такъв случай можете да увеличите началната част на първия ред на абзаца или да увеличите горната част на текстовия кадър в InDesign.Изберете текст.В...
Как да предотвратя изкривяването на графиките на Illustrator, когато ги мащабирам? [дубликат]
Как да преоразмеря без изкривяване в Illustrator?Как запазвате пропорциите при мащабиране в Illustrator?Как да преоразмеря без изкривяване в Illustrat...