Тетрадка

Софтуер, с който мога да репликирам този бележник
Мога ли да дублирам бележник на OneNote?Как да копирам страница от един бележник в друг?Как да създам нов бележник в OneNote?Как да създам локално коп...
Интериор за тефтер
Как украсявате страница на тетрадка?За какво мога да използвам бележника си?Как мога да направя своя тетрадка?Какво трябва да направя на първата стран...