Лицензополучател

Какво означава „Сублицензия“?
Правна дефиниция на подлицензия: лиценз, предоставен от лицензополучател, който предоставя някои или всички права (по отношение на патент), придобити ...
Права на сублицензия
Сублицензията е предоставяне от първоначалния лицензополучател на трета страна (сублицензополучателя) съгласно патента или други технологични права, п...