Равен

Нарязване на квадрат на четири равни правоъгълника в inkscape?
2 отговоранарисувайте квадрат (правоъгълник)нарисувайте четирите правоъгълника върху него (или копирайте и поставете един, три пъти)изберете четирите ...
какви са възможните начини за разделяне на квадрат като 4 равни части [затворено]
Решение 1: Най-лесният начин да разделите квадрата на 4 равни части е да нарисувате три вертикални линии или три хоризонтални линии, образуващи четири...
Разделете пътеката на еднакви части
За да разделите всеки път към всякакви равни сегменти: нарисувайте кратка вертикална линия. с тази вертикална линия създайте шаблонна четка. изберете ...