Редактиране

редактиране на уеб графики
Как да създам онлайн изображение?Къде мога да редактирам графики?Какво се случи с Pixlr?Е pixlr безплатно?Как се създава графично изображение?С каква ...
Трябва ли или не трябва да обмисля използването на инструмент за редактиране на изображения, различен от PhotoShop?
Каква е най-добрата алтернатива на Photoshop?Какъв е често използваният инструмент за редактиране на снимки?Кое от следните не е софтуерът за редактир...