Лекота

Последствия Как да създадете облекчаване с промени в пътя на маската?
Как да накарате обект да премести път в After Effects?Можете ли да маскирате слой с форма в After Effects?Как премествате позицията на слоевете, без д...
Крива и време за облекчаване на анимацията на потребителския интерфейс
Какво е облекчаване на кривата?Какво е лекота в анимацията?Как влияе анимацията на потребителския интерфейс върху потребителското изживяване?Какво е к...