Разделям

Създайте хоризонтално сегментиран кръг в Illustrator
Как се прави 3/4 кръг в Illustrator?Как разделяте еднакъв ред по равно в Illustrator?Как да нарисувате 3/4 кръг?Какво прави Ctrl H в Illustrator?Как с...
Как да разпределя еднакво парчетата на разделена форма в Illustrator?
Създайте вашите фигури (всички разделени и т.н.) След това добавете контур на щриха и го нанесете до желаната дебелина (бих го направил бял, за да го ...
Разделете обекти под проблема
Как разделяте обект отдолу в Illustrator?Защо разделянето не работи в Illustrator?Как се прави квадрант в Illustrator?Как се разделя с Pathfinder в Il...
Илюстратор Разделянето на Pathfinder не работи, както се очаква
Защо разделянето не работи в Illustrator?Как се разделя с Pathfinder в Illustrator?Как разделяте обекти отдолу в Illustrator?Как да избера два припокр...