Степен

2-годишна диплома, достатъчна за започване на кариера? [дубликат]
Какви кариери можете да получите с 2-годишна степен?Какво е добрата 2-годишна степен да се получи?Кои са най-добре платените работни места с 2-годишна...
Сертификатни програми срещу. Асоциирана степен
Сертификатът обикновено се получава като добавка към асоциирана степен и обикновено изисква известна кариера или образователен опит, за да бъде допусн...
Кога / защо „o“ е надписан и подчертан?
1 отговор. Това е това, което е известно като "знак нумеро" или "символ нумеро". Всъщност има свой собствен unicode характер: №. ... Типографски знакъ...