Данни

Променливи данни на Adobe Illustrator - XML
Можете ли да правите променливи данни в Illustrator?Как да импортирам XML файл в Illustrator?Как да запазя променливи данни в Illustrator?Можете ли да...
Обединяване на данни в Indesign
Импортиране на файла с източник на данни В InDesign отворете панела за обединяване на данни, като щракнете върху прозорец > Полезност > Обединяв...
Как да форматирам връзка към изображение на URL адрес в моя файл с данни, разделен с раздели, за сливане на данни с шаблони на InDesign?
Как да обединя изображения в данни?Как се сливат данните в InDesign от Excel?Какво представлява InDesign Merge Data?Как да обединя бази данни на Excel...
Какъв софтуер препоръчвате за визуализация на данни и графики?
Най-добрите инструменти за визуализация на данни включват Google Charts, Tableau, Grafana, Chartist. js, FusionCharts, Datawrapper, Infogram, ChartBlo...
Можете ли да свържете текстови данни с графика на Illustrator, като използвате скрипт за импортиране на променливи?
Как да импортирам променливи данни в Illustrator?Можете ли да направите обединяване на данни в Illustrator?Как да запазя променливи данни в Illustrato...
Променливи и набори от данни в Adobe Illustrator
Можете ли да правите променливи данни в Illustrator?Можете ли да направите обединяване на данни в Illustrator?Как да запазя променливи данни в Illustr...
Искане на работен файл поради Общия регламент за защита на данните (GDPR)
Какви данни мога да поискам съгласно GDPR?При кое от следните условия общият регламент за защита на данните не се прилага за обработката на лични данн...
Критика на отчета за данни
Как се пише доклад за анализ на данни?Как сключвате доклад за анализ на данните?Какво прави един добър отчет за данни?Как се пише доклад за науката за...
Как мога да използвам данни, за да управлявам дизайнерските си решения като артистичен дизайнер?
Как използвате решенията за управление на данни, свързани с дизайна?Защо дизайнерите се нуждаят от данни?Какво представляват проектните данни?Какво пр...