Авторско право

Премествам ли границите на закона за авторското право с това лого? [дубликат]
Колко трябва да смените лого, за да избегнете авторски права?Мога ли да правя копия на защитени с авторски права материали за лична употреба?Защитени ...
Как да реша дали дизайнът много прилича на моята собствена работа?
Колко различен трябва да бъде дизайнът, за да се избегнат авторските права?Как да разбера дали дизайнът е защитен с авторски права?Как да избегнете ав...
Нарушение на авторски права [затворено]
Това нарушение на авторски права ли е?Как Instagram ви уведомява за нарушаване на авторски права?Как определяте нарушаването на авторските права?Какво...
Въпроси за лицензиране на авторски права около редизайн на дизайн, който вече продавам
Какво трябва да знае всеки дизайнер относно закона за авторското право?Кой притежава правата върху дизайн?Как авторските права засягат графичните диза...
Изчисляване на цената на прехвърляне на авторски права за произведения на изкуството
Как прехвърляте собствеността върху произведения на изкуството?Какво е правилото за прехвърляне на авторски права?Прехвърляеми ли са авторски права?Ка...
Мога ли да използвам снимка, която направих, която съдържа реални продукти в моите дизайни за търговска употреба?
Какви снимки мога да използвам без авторски права?Мога ли да използвам снимки на маркови продукти?Снима снимка на нарушение на авторски права върху сн...
Въпрос за обложка на авторски права [затворен]
Как да избегнете авторските права върху произведения на изкуството?Незаконно ли е използването на нечии изкуства без разрешение?Кой притежава правата ...
Объркани от правилата за авторските права
Какви са правилата за авторското право?Кои са трите елемента на закона за авторското право?Колко трябва да промените, за да избегнете авторски права?К...
Причини срещу използването на снимка в рамките на лого
Когато снимките се използват в лога, те отричат ​​качествата, които създават добър, марков дизайн на лого. Снимките могат да затруднят аудиторията ви ...