Изрязване

Защо отрязващата маска кара всичко да изчезне?
Пътят, използван като изрязваща маска, ще загуби запълване / щрих (задава се на none). Ако искате самата маска за изрязване да има запълване / щрих, щ...
Adobe Illustrator Не мога да направя много проста маска за отрязване
Защо не мога да направя изрязваща маска в Illustrator?Когато направя изрязваща маска, всичко изчезва?Защо маската ми за отрязване става бяла?Как да на...
Илюстратор Мога ли да „разширя” маска за отрязване?
Това е много просто, можете да изберете всички слоеве за правене на клипове & от опцията за преобразуване (Ctrl + T) може да я разшири.Как да обед...
Има ли начин да създадете изрязваща маска на слой, който не е непосредствено под него
Как се създава маска за изрязване на слой?Каква е разликата между изрязващата маска и маската на слоя?Защо не мога да създам изрязваща маска?Каква ком...
Какво представлява Clipping mask?
Как работи отрязващата маска?Какво е клипс маскиране?Защо бихте използвали изрязваща маска?Каква е разликата между маска на слоя и маска за отрязване?...
Photoshop - Експортиране на актив с множество изрязващи маски
Как да експортирам активите си от Photoshop?Как да превърна изрязващата маска в обект?Как да използвам множество изрязващи маски?Как да запазя изрязан...
Какво е отсечен път?
Каква е целта на отсечен път?Какво е значението на отсечения път?Как се прави отсечен път?Какво представлява услугата за изрязване на изображения и пъ...
Photoshop Възможно ли е да „приложите“ маска за отрязване?
Създаване на маска за отрязване Задръжте Alt (Опция в Mac OS), поставете показалеца върху линията, разделяща два слоя в панела "Слоеве" (курсорът се п...
Как да направя отсечен път около дума?
Какви са стъпките за създаване на маскиране на текст?Не мога да направя маската за отрязване път, който трябва да съдържа маската за отрязване?Когато ...