Блендер

Импортиране на Blender в 3DS Max
Просто отидете нагоре и кликнете върху Файл > Износ > Autodesk FBX (.fbx) в Blender:Ще се появи ново поле. ... Ще се появи директория, която ще ...
Как да превърнете анимация с 3D символи в 2d спрайт листове?
Можете ли да използвате 3D модели в 2D игра?Как да сменя от 3D на 2D в единство?Как да превърна спрайт лист в анимация?Как да направя изображение Spri...
Как да започнем с Blender?
Подходящ ли е блендер за начинаещи?Блендерът изисква ли кодиране?Колко време ще отнеме, за да научите блендера?Какво блендер не може да направи?Защо B...
3D дизайн на Blender [затворен]
Безплатно ли е Blender 3D?Каква е най-новата версия на Blender?Подходящ ли е смесителят за 3D моделиране?Колко струва Blender 3D?Дали Blender е вирус?...